| Kamis, 19 November 2020 - 12.29

| Rabu, 11 November 2020 - 18.39

| Jumat, 06 November 2020 - 21.16

| Rabu, 04 November 2020 - 22.26

| Selasa, 27 Oktober 2020 - 09.57

| Kamis, 01 Oktober 2020 - 17.35

| Selasa, 29 September 2020 - 16.24

| Senin, 28 September 2020 - 10.03

| Kamis, 24 September 2020 - 17.00

| Rabu, 23 September 2020 - 15.53

| Selasa, 22 September 2020 - 20.19

| Jumat, 11 September 2020 - 11.18

| Selasa, 28 Juli 2020 - 08.26